Price and reservation Best offer guarantee

30 May 2020

otwieramy 10 czerwca

jesteśmy gotowi!

po 86 dniach przestoju, spowodowanego pandemią COVID19,  wracamy do naszego ulubionego zajęcia - dbania o Wasz komfort, satysfakcję, bezpieczeństwo i relaks!

Ten czas wykorzystaliśmy na naprawy, remonty, generalne sprzątnie, wymianę wyposażania,  wypracowanie nowej koncepcji oferty i zbudowanie świeżego zespołu.

Ten sam Paryski*** zupełnie nowa jakość !

Join us and save!

This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close